Projektová činnost ve výstavbě

Konzultační a poradenská činnost

Studie proveditelnosti, cenové odhady

Zajištění všech stupňů projektové dokumentace

  • Projekt pro územní rozhodnutí
  • Projekt pro stavební povolení
  • Prováděcí projekt
  • Dokumentace skutečného provedení stavby

Výkon autorského dozoru

Inženýrská činnost

  • Zastupování investora při jednáních s veřejnou správou a dotčenými orgány

Vizualizace zpracovaných projektů ve 3D

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Rodinné domy na klíč

Zajišťování hrubých staveb, základových desek nebo jiných stavebních celků

Provádění zemních, zednických, sádrokartonářských a tesařských prací

Stavební i technologické montáže

Subdodavatelsky zajišťujeme také instalatérské a elektrikářské práce